Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Lauta flomverk (VV 1521, VV 8966), Åsnes kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:40 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1690-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:37
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Lauta flomverk, beliggende på vestsiden av Glomma rett sør for Flisa sentrum i Åsnes kommune. Flomverket er ca. 3 070 m langt og sikrer et område på 2,7 km2, omfattende 198 bygg, hvorav ca. 70 bolighus. Flomverkskrona ligger over nivået for en 200-årsflom, men det mangler erosjonssikring langs det meste av verket.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_37.pdf