Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Summary of the review of the electricity certificates system by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
Ansvar:prosjektansvarlig: Mari Hegg Gundersen, Gustav Ebenå
Forfatter:medarb.: Gundersen, Mari Hegg / medarb.: Ebenå, Gustav
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[16] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0972-3 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027(481+485) / 351.824:620.9(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2014:24
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftproduksjon / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Finnes også i norsk versjon (NVE Rapport 2014:15)
Innhold:Sammendrag: The purpose of this report is to summarise the content of the national reports that the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and the Swedish Energy Agency have prepared, commissioned by the Ministry of Petroleum and Energy and the Ministry of Enterprise, Energy and Communications respectively, in connection with the first Norwegian-Swedish progress review of the electricity certificate system
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_24.pdf