Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Back-analyses of run-out for Norwegian quick-clay landslides : natural hazards project : work package 6 - quick clay
Ansvar:authors: Dieter Issler ... [et al.]
Forfatter:Issler, Dieter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:53 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0917-4 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001(481) / 624.131.54.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:46
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Utløpsdistanser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Dieter Issler, José Mauricio Cepeda, Byron Quan Luna og Vittoria Venditti
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – Infrastructure for flood and slides. The estimated budget for the project is 42 Million Norwegian Kroners. Quick clay is one of the seven work packages of the project. More information about the project can be obtained at www.naturfare.no As a part of the on-going collaboration, NGI has been given a task to do a pre-study on the mobility of landslides in quick clays. The report presents results from numerical simulations carried-out on a few well documented quick clay landslides with BING, DAN3D and MssMov2D
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_46.pdf