Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport : forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter : endringer knyttet til økodesignkrav og energimerking for krafttransformatorer, komfyrer og energimerking på internett : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:forfattere: Bernt Saugen
Forfatter:Saugen, Bernt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:12 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1201-3 / 1501-2832
Klassenummer:504.06:658(481)(094.7) / 330.567:620.9(481)(094.7)
Serie:NVE Rapport ; 2016:11
Emneord:Energimerking / Forskrifter / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Oppsummering av høringsinnspill på forslag til endring i økodesign- og
energimerkeforskriften på transformatorer, komfyrer og avtrekkshetter samt internettmerking
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_11.pdf