Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Multiconsult
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0840-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:331.5.001(261.2) / 621.548:658.35.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:51
Emneord:Fornybare energikilder / Offshorevirksomhet / Sysselsetting / Verdiskaping / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE has identified 15 analysis areas for offshore wind power development, and this report evaluates the effects on employment and value-creation resulting from the development of these areas. The calculations are based on cost estimates from Technical Report 2 (Multiconsult, 2012a), estimates of ripple effects and assumptions about what proportion of the deliverables will accrue to the
Norwegian economy and local business and industry
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_51.pdf