Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Omfang av henvendelser om leveringskvalitet : registrerte henvendelser hos norske nettselskap i perioden 2014-2016
Ansvar:redaktør: Eirik Eggum
Forfatter:Eggum, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1692-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:658.89
Serie:NVE Rapport ; 2018:39
Emneord:Klagesaker / Leveringskvalitet / Spenningskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer statistikk over henvendelser om leveringskvalitet hos norske nettselskap.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_39.pdf