Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet : er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging?
Ansvar:redaktør: Asle Tjeldflåt ; forfattere: Asle Tjeldflåt, Lisbeth Vingås
Forfatter:Tjeldflåt, Asle / Vingås, Lisbeth
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:86 s. - diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0525-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:621.398(481) / 338.47:621.31(481) / 654:621.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:18
Emneord:Kommunikasjonsteknologi / Kostnadsanalyser / Nytteverdier / Tariffer / Toveiskommunikasjon
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Sammendrag: Rapporten gir for det første en kort beskrivelse av prosjekter som har
vært sentrale når en skal ta stilling til om det er samfunnsøkonomiske gevinster å
hente ved at myndighetene enten pålegger nettselskapene å bygge ut eller tilby
toveiskommunikasjon eller at en gir økonomisk støtte til en frivillig utbygging.
Prosjektet .Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT. og NVEs
kartleggingsprosjekt om bruk og nytte av toveiskommunikasjon i det norske
kraftmarkedet er betydningsfulle i så henseende. I rapporten ser vi på
nettselskapenes estimerte og erfarte kostnader og nytteverdier ved investering i
toveiskommunikasjon. Andre aktørers og samfunnets nytteverdier og
betalingsvillighet drøftes også. Dersom toveiskommunikasjon bidrar til
samfunnsøkonomiske gevinster utover de rent bedriftsøkonomiske for
nettselskapene, vil det kunne være slik at en samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling
ikke kommer i stand uten inngrep fra myndighetene. I slike tilfeller vil det kunne
være aktuelt med tiltak fra det offentlige.NVE legger i rapporten avgjørende vekt
på hvilke forhold som er sentrale, hvilke tiltak som kan være aktuelle, og hvilken
informasjon aktører og myndigheter har fått de siste årene som eventuelt burde
tilsi at det er hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en
utbygging.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_18.pdf