Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z)
Ansvar:forfatter: Thomas Væringstad
Forfatter:Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2014:16
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Bergen kommune / Nesttunvassdraget
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et delprosjekt i Nesttunvassdraget i Hordaland. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for flere punkter i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_16.pdf