Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 2. kvartal 2008
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Javier Ernesto Auris Cháves ... [et al.]
Forfatter:Chávez, Javier Ernesto Auris / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:85 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0672-2 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2008:13
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Javier Ernesto Auris Cháves, Hege Bøhler, Karl Magnus Ellinggard, Erik
Holmqvist, Håkon Mørch Korvald, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn
Erik Ljåstad Pettersen, Kjerstin Dahl Viggen og Mats Øivind Willumsen
Innhold:Sammendrag: Andre kvartal var preget av høye tilsig og høy kraftproduksjon.
Tilsigs- og magasinforholdene har trukket i retning av lavere kraftpriser. Høyere
priser på olje, kull, naturgass og CO2-utslippsretter har imidlertid bidratt til økte
kraftpriser i det nordiske kraftmarkedet. Unntaket er Sør-Norge som hadde langt
lavere priser på elektrisk kraft i andre kvartal enn i første kvartal. Engrosprisene på
elektrisk kraft i Midt- og Nord-Norge har vært mer enn dobbelt så høye som i
Sør-Norge i andre kvartal. Midt- og Nord-Norge har hatt priser på linje med Sverige
og Finland, men lavere priser enn i Danmark og Tyskland. Forbrukerne i Sør-Norge
har spart flere milliarder kroner i strømutgifter i forhold til en situasjon der det hadde
vært krav om samme kraftpris i hele landet. Terminprisen for 4. kvartal i Norden var
57 øre/kWh ved utgangen av andre kvartal, mens samme pris i Tyskland var 76
øre/kWh. Forventninger om mer normal vanntilgang og økte brenselpriser for
varmekraftverk har bidratt til prisoppgangen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_13.pdf