Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Erfaringer fra tre pilotfelt i Gudbrandsdalen : naturfareprosjektet : delprosjekt 5 flom og vann på avveie
Ansvar:forfattere: Steinar Myrabø, Per Viréhn og Maria Hetland Olsen
Forfatter:Myrabø, Steinar / Olsen, Maria Hetland / Viréhn, Per
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:25 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:551.577:556.18(483.4)
Serie:NVE Rapport ; 2016:39
Emneord:Drenering / Flomberedskap / Nedbørfelt
Geografiske emneord:Oppland
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten oppsummerer erfaringer knyttet til samarbeidet NIFS initierte mellom alle problemeiere/aktører i tre pilotfelt i Gudbrandsdalen for å få
kartlagt hendelser, skadepunkt, drenerings- og flomveier, samt stikkrenner. Det ble også utarbeidet forslag til ulike tiltak i områder som er svært sårbare for å unngå nye hendelser ved neste flomsituasjon
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_39.pdf