Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 2. kvartal 2005
Ansvar:Tor Arnt Johnsen (red.) ... [et al.]
Forfatter:red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:74 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0557-1 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311
Serie:NVE Rapport ; 2005:16
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Pris og markedsforhold
Note:Feil serienummerering på omslag
Innhold:Sammendrag: Prisen på utslippstillatelser for CO2 økte med 50 prosent i andre
kvartal i år. Sammen med økte brenselpriser og høy kraftetterspørsel, førte
dette til at den tyske spotprisen på elektrisk kraft var mer enn 50 prosent
høyere i andre kvartal i år enn i fjor. Likevel gikk de norske spotprisene ned
med rundt 5 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Norge og
Sverige produserte i andre kvartal i år nær 12 TWh mer vannkraft
enn i samme periode i fjor. Den totale nordiske kraft-roduksjonen økte imidlertid
bare med 3,6 TWh. Den økte vannkraft-roduksjonen har i hovedsak erstattet
varmekraftproduksjon basert på kull, gass og olje i Finland og Danmark. Det
nordiske forbruket av elektrisk kraft gikk ned med 1,2 TWh eller 1,4 prosent
fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Standard variable kraftleveringskontrakt
mister fortsatt oppslutning, og i andre kvartal i år var det 57 prosent av
husholdningene som hadde en slik kontrakt. Kontrakter tilknyttet spotpris har
økt oppslutningen til 23,0 prosent.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_16.pdf