Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per 1.halvår 2000
Ansvar:Grethe Helgås
Forfatter:Helgås, Grethe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:50 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0430-3 / 1501-2832
Klassenummer:347.24
Serie:NVE Rapport ; 2000:11
Emneord:Energi / Konsesjonsordningen / Konsesjonærer / Omsetningskonsesjon
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Denne rapporten omhandler organiseringen og virksomheten til selskap som har omsetningskonsesjon per 1.halvår 2000. Det er tilsammen 342 ordinære konsesjonærer med virksomhet innen produksjon, distribusjon eller omsetning av elektrisk energi. Trenden med oppkjøp, fusjoner og konserndannelser fortsetter og42 % avkonsesjonærene er nå organisert i en konsernstruktur.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2000/rapport2000_11.pdf