Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om landbruk, mineralressurser og andre tema
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfattere: Marte Lundsbakken, Kaja Henny Ingebrigtsen
Forfatter:Lundsbakken, Marte / Ingebrigtsen, Kaja Henny / red.: Bjerkestrand, Erlend
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:22 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1772-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.548(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:93
Emneord:Idrett / Kraftledninger / Landbruk / Mineralressurser / Trafikk / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, og presenterer kunnskapsgrunnlaget om landbruk, mineralske ressurser og andre tema
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_93.pdf