Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Delprosjekt Tromsdalselva : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Anders Bjordal, Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Bjordal, Anders / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0851-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(484.4)
Serie:NVE Rapport ; 2012:76
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Tromsdalselva / Tromsø kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I dette delprosjektet er det gjort flom- og vannlinjeberegning for Tromsdalselva, på strekningen fra kirkegården og ned til utløpet i sjøen. Hele strekningen er fremstilt på kart. Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200-, og 1000-årsflom, kartet for 200-årsflom viser i tillegg også klimafremskriving
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_76.pdf