Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 4. kvartal 2011
Ansvar:redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ; forfattere: Anton Jayanand Eliston ... [et al.]
Forfatter:Eliston, Anton Jayanand / red.: Pettersen, Finn Erik Ljåstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:86 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0784-2 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2012:6
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Anton Jayanand Eliston, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund,
Ingrid Magnussen, Kjerstin Dahl Viggen, Mats Øivind Willumsen, Ingrid Guren og
Margit Iren Ulriksen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Fjerde kvartal 2011 var uvanleg mildt og vått, noko som gav høgt
energitilsig til dei norske vassmagasina. Totalt for året var tilsiget 149,2 TWh, som
er 26,7 TWh meir enn normalt. Dette sikra rekordhøge 80,3 prosent i fyllingsgrad
ved utgangen av kvartalet. Den lagra energimengda i vassmagasina var dermed
29,5 TWh større enn ved årsskiftet 2010/2011. Noreg hadde eit kraftforbruk på
34,1 TWh i løpet av fjerde kvartal. Samanlikna med same kvartal 2010 var det ein
nedgang på 4,2 TWh, noko som kan koplast til den milde vêrutviklinga. Det samla
norske kraftforbruket i 2011 var 125,1 TWh, eller 6,9 TWh mindre enn i 2010.
Kraftproduksjonen i fjerde kvartal 2011 var 38,3 GWh, ein auke på 3,7 TWh frå
same kvartal året før. Produksjonsauken var eit resultat av dei store vassmengdene
i systemet. Kraftproduksjonen for året 2011 var på 128,1 TWh, ein auke på 3,7
TWh frå 2010. Kraftoverskotet vart såleis stort, og det var norsk nettoeksport av
4,2 TWh i fjerde kvartal, og 3,0 TWh totalt for året. Til samanlikning var det i fjerde
kvartal 2010 norsk nettoimport av 0,8 TWh, og på årsbasis 7,5 TWh. Den gode
ressurssituasjonen kombinert med det låge forbruket gav eit uvanleg lågt prisnivå i
engrosmarknaden for kraft. I snitt for fjerde kvartal var kraftprisen i Aust- og
Sørvest-Noreg 264 kr/MWh, i Vest-Noreg 260 kr/MWh, i Midt-Noreg 270 kr/MWh og
i Nord-Noreg 266 kr/MWh
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_06.pdf