Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Årdal i Sogn : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen, Camilla Meidell Roald
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:48 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0808-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2013:36
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Fardalselvi / Hæreidselvi / Utla / Årdal kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneheld detaljar kring flaumsonekartlegging for Hæreidselvi på Årdalstangen og for nedre del av Fardalselvi og Utla i Øvre Årdal, i Årdal kommune. Det er laga flaumsonekart for 20-, 200- og 1000-årsflaumen. Det er òg gjeve ein presentasjon av 200-årsflaumen i eit endra klima i år 2100. Det er rekna ut maksimale flaumvassføringar og vasstandar for 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, 500 og 1000-årsflaum, i tilegg til klimaframskivingar
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_36.pdf