Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomberegning for Gaula (083.B) : Revidert flomberegning - Flomsonekartprosjektet
Ansvar:forfatter: Seija Stenius
Forfatter:Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2174-9 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:1
Emneord:Flomberegninger / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Gaula / Sande
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Rapporten er en oppdatering av flomberegningen som ble utført i forbindelse
med flomsonekartlegging av flomutsatt elvestrekning i Gaula ved Sande i Gaular
kommune i Vestland fylke:
NVE Dokument 2003:9 Flomberegning for Gaula i Sogn og Fjordane (083.B)
Innhold:Sammendrag: Flomsonekartlegging er et viktig hjelpemiddel i arealdisponering langs
vassdrag og for beredskapsplanlegging. NVE arbeider med å lage flomsonekart for flomutsatte elvestrekninger i Norge. Som et ledd i utarbeidelse av slike kart må flomvannføringer beregnes. Denne rapporten er en oppdatering av flomberegningen som ble utført i forbindelse med flomsonekartlegging av flomutsatt elvestrekning i Gaula ved Sande i Gaular kommune i Vestland fylke (Drageset, 2003). Middelflom og flommer med gjentaksintervall opptil 1000 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_01.pdf