Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Proactima
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:5, 251 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0846-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:502.33.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:57
Emneord:Fornybare energikilder / Miljøforvaltning / Miljøkonsekvenser / Offshorevirksomhet / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi og engelsk sammendrag
Innhold:Sammendrag: I denne utredningen er det gjort en omfattende analyse av miljørisiko og beredskap for de 15 utredningsområdene som skal konsekvensutredes av NVE.
Utredningen omfatter: *Analyse av skipstrafikk i hvert enkelt utredningsområde, *vurdering av sannsynlighet for uhellsutslipp, *identifikasjon av mest sannsynlige scenarioer for uhellsutslipp, *gjennomføring av oljedriftsberegninger for de identifiserte utslippsscenarione, *beregning av miljøskade gitt et utslipp, *vurdering av skadepotensial for de aktuelle scenarioene, *rangering av sannsynlighet og konsekvens for alle Havindområden, *rangering av miljørisiko for alle områdene, *vurdering av risikoreduserende tiltak og *vurdering av beredskapsbehov for alle områdene
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_57.pdf