Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Seim flomverk (VV 9156), Sør-Odal kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:35 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1683-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:30
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Sør-Odal kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Seim flomverk ved Seimsjøen i Sør-Odal. Flomverket er ca. 400 m langt, og beskytter et område på ca. 550 daa. Sikringsområdet består hovedsakelig av dyrka mark, samt tre bygg hvorav ett bolighus. Flomverket er i generelt god stand, og har kun behov for ordinært vedlikehold.

Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_30.pdf