Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet : oppsummeringsrapport : oppsummering av høringer og endelig forskriftstekst vedrørende kryssubsidiering og skattesats i referanserenten
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Mi Lagergren, Tore Langset, Henrik Johan Myhrer
Forfatter:Langset, Tore / Lagergren, Mi Charlotte / Myhrer, Henrik Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[20] s.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2014:81
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Alternativ tittel: Oppsummeringsrapport nr. 81 : endringer i forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
Innhold:Sammendrag: Denne oppsummeringsrapporten omhandler forslag til endring i kontrollforskriften som ble sendt på høring i to ulike høringer. 1)Forslag til endringer av kontrollforskriften § 2-8 vedrørende kryssubsidiering ble sendt på høring 30. juni 2014. Høringsfristen var 10. oktober 2014. 2)Forslag til endringer av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordning og skattesats som grunnlag for fastsettelse av referanserenten ble sendt på høring 27. juni 2014. Høringsfristen var 10. oktober 2014
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_81.pdf