Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Regional varsling av jordskredfare : analyse av historiske jordskred, flomskred og sørpeskred i Gudbrandsdalen og Ottadalen
Ansvar:forfatter: Nils Arne K. Walberg og Graziella Devoli
Forfatter:Walberg, Nils Arne K. / Devoli, Graziella
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:63 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0993-8 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:614.872(481-12)(091) / 624.131.54:551.579.004.4(481-12)(091)
Serie:NVE Rapport ; 2014:44
Emneord:Beredskapsplanlegging / Hydrometeorologi / Skredfare
Geografiske emneord:Gudbrandsdalen / Ottadalen
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred,
flomskred, utglidninger og sørpeskred i Gudbrandsdalen og Ottadalen. Dette er første rapport i en serie som skal beskrive de områdene i landet som er spesielt utsatt for nevnte skredtyper. Dette området er valgt først på grunn av store skredhendelser med omfattende skader de siste årene. Rapporten er tredelt hvor
del 1 omhandler geologiske, hydrologiske og meteorologiske faktorer i området som påvirker skredaktiviteten. Del 2 tar for seg historiske skredhendelser, mens del 3 omhandler tilgjengelig informasjon som kan brukes til å forebygge skred i området, dvs. oversikt over meteorologiske og hydrologiske observasjonsstasjoner, aktsomhetskart og erfaring fra den regionale jordskredfarevarslingen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_44.pdf