Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Detection of brittle materials : summary report with recommendation : natural hazards –infrastructure for floods and slides : sub project 6 quick clays
Ansvar:redaktør: Ingrid Havnen og Hanne Ottesen ; forfattere: Michael Long
Forfatter:Long, Michael / red.: Havnen, Ingrid / red.: Ottesen, Hanne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[152] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1218-1 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2016:27
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlige etater / Sonderingsmetoder
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Summary: This report concludes a study on “Detection of brittle materials”, carried out between 2012 and 2015. This report recommend methods and
procedures for detection of brittle materials from various field and laboratory tests. The report is based on previous work in this study, where various new and existing detection approaches have been tested and evaluated on data from various test sites
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_27.pdf