Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flobergshagen flomverk (VV 9976) mot Glomma, Åsnes kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen ... [et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:35 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1686-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:33
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Flobergshagen flomverk mot Glomma i Åsnes kommune. Flomverket er ca. 275 m langt, og består hovedsakelig av elvesand. Verket beskytter et areal på 0,4 km2 med 72 bygg, hvorav 17 er bolighus. Vurderingene tilsier at flomverket ikke har behov for oppgradering.

Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_33.pdf