Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire : sensitivitetsanalyse-1 : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Petter Fornes, Hans Petter Jostad
Forfatter:Fornes, Petter / Jostad, Hans Petter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:54, [9] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0989-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:40
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten kvantifiserer effekten av softening (sprøbrudd) med elementanalyser av maksimums fyllingshøyde i et stort antall vilkårlige skråninger med kvikk og sensitiv leire. Analysene er gjort med elementmetodeprogrammet Plaxis og materialmodellen NGI-ADPSoft som er beskrevet i NIFS rapport 39/2014. Effekten av softening er funnet ved å beregne forholdet mellom kapasiteten (maks fyllingshøyde) med og uten softening
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_40.pdf