Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 4. kvartal 2005
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Lars Olav Fosse ... [et al.]
Forfatter:Fosse, Lars Olav / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:82 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0576-8 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311
Serie:NVE Rapport ; 2006:1
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Innhold:Sammendrag: Det nyttbare tilsiget til det norske kraftsystemet ble 141 TWh i 2005,
og det er 23 TWh mer enn i et normalår. Også i Sverige var tilsigene høye i 2005, og
det svenske tilsiget var 75 TWh i 2005 – 12 TWh mer enn i et normalår. Ved
inngangen til 2006 var det rundt 5 TWh mer i vann i magasinene enn ett år tidligere.
Den norske kraftproduksjonen ble 137,6 TWh i 2005, mens den svenske
produksjonen ble 153,8 TWh i 2005. Den danske og finske kraftproduksjonen falt
med til sammen 18,1 TWh fra 2004 til 2005. I Norge økte kraftforbruket med 3
prosent fra 2004 til 2005, og forbruket var 125,6 TWh i 2005. Norge hadde en
nettoeksport på 12,0 TWh i 2005, mens Sverige hadde en nettoeksport på 7,3 TWh.
Danmark importerte 12,9 TWh og eksporterte 11,5 TWh i 2005, slik at nettoimporten
ble 1,4 TWh. Finland hadde en nettoimport på 17,0 TWh i 2005. I 2005 har det vært
hyppige flaskehalser i overføringsnettet og regionale prisforskjeller i Norden.
Sluttbrukerprisene økte gjennom 2005, og ved utgangen av året var prisene
betydelig høyere enn ett år tidligere. Total produksjonskapasitet for Norge i et
normalår har i løpet av 2005 økt med 1,1 TWh til 121,0 TWh. Ved årsskiftet var 1,2
TWh vannkraft og 3,5 TWh gasskraft under bygging.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_01.pdf