Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomtiltaksutvalget, delrapport 3.2 : ytterligere reguleringer i andre vassdrag med lav reguleringsgrad
Ansvar:saksbehandler: Erik Kielland ... [et al.]
Forfatter:Kielland, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:37 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 1996:29
Emneord:Flomdemping / Magasiner / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Erik Kielland, Hallvard Stensby, Jan Slapgård og Marit Flood
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten bygger på utredninger utført delvis av NVE og delvis av engasjerte konsulenter. Det er sett på muligheter til å dempe flommer ved etablering av magasiner og/eller overføringer i 7 vassdrag plukket ut av Flomtiltaksutvalget. Vassdragene er ment som eksempler og er forskjellige i størrelse og karakter. De er spredt over hele landet. Mulighetene for å etablere reguleringsmagasiner for å dempe flommer varierer fra vassdrag til vassdrag.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_29.pdf