Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Plan for skredfarekartlegging : delrapport snøskred og sørpeskred
Ansvar:redaktør: Andrea Taurisano ; forfattere: Andrea Taurisano, Eli K. Øydvin
Forfatter:Taurisano, Andrea / Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:27, [12] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0759-0 / 1501-2832
Klassenummer:551.578.4.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:18
Emneord:Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Sørpeskred
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten sammenfatter arbeidet til snøskredgruppen under
prosjektet ”Plan for statlig skredfarekartlegging”. Rapporten inneholder en kort
status over hva som er utført av kartlegging av fare for snøskred og sørpeskred,
vurdering av behov for videre kartlegging framover samt en risikoanalyse med
tilhørende forslag til prioritering av områder hvor det er behov for detaljert
kartlegging med hensyn til fare for snøskred i Norge
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_18.pdf