Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Camilla Aabakken
Forfatter:Aabakken, Camilla
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:55 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1642-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2017:88
Emneord:Avbruddsrapportering / Leveringskvalitet / Spenningskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Camilla Aabakken, Ragnhild Aker Nordeng, Erik Normann Drevdal, Eirik Eggum,
Håvard Hansen, Astrid Ånestad
Publikasjonen foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: Endringer i §§ 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-5, 2-5a, 2A-1, 2A-2, 2A-3, 2A-4,
2A-6, 2A-7, 2A-8, 2A-9, 2A-11, 3-4, 3-5, 4-2 og 5-2a i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Endringer i § 9-1 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_88.pdf