Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Smarte målarar (AMS) : status og planar for installasjon per januar 2017
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfatter: Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:7 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1558-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:8
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten viser status og planar for innføring av AMS per januar 2017. Rapporten er basert på innsendingar frå 96 nettselskap. Desse selskapa har samla over 2,9 mill. målepunkt. Selskap som ikkje rapporterte i tide og difor ikkje er med i talgrunnlaget representerer ein svært liten del av målepunkta i landet. I motsetning til tidlegare AMS-rapportar er denne avgrensa til berre å omfatte fire tema. Desse er:• Årlig gjennomført og planlagt installasjon • Kvartalsvis installasjonsplan 2017-2018 • Risikovurdering knytt til å nå installasjonsfristen
• Kartlegging av «mislukka» installasjon av målar
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_08.pdf