Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Breundersøkelser på Svartisheibreen 1988-94
Ansvar:Bjarne Kjøllmoen og Mike Kennett
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne / Kennett, Mike
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:35 s. - fig.
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1995:17
Emneord:Brebevegelse / Korrelasjon / Massebalanse / Modellering / Volumendring
Geografiske emneord:Svartisheibreen
Innhold:Svartisheibreen ble undersøkt med en rekke målinger f.o.m. 1988 t.o.m. 1994 i forbindelse med Melfjordutbyggingen. Massebalanse, brebevegelse, frontposisjon og breoverflatens høyde ble målt i alle årene, mens vannstanden i Heiavatnet ble målt fra 1990. Istykkelsen ble målt i 1990. Dataene er blitt benyttet til å kartlegge dreneringsgrensene under breen, evaluere faren for flom (jøkulhlaup) fra Heiavatnet, modellering av breens fremtidige utvikling og korrelasjon av massebalansen med Engabreen. [...osv.]
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_17.pdf