Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva : flomsonekartprosjektet
Ansvar:redaktør: Seija Stenius ; forfattere: Seija Stenius
Forfatter:Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:27 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1569-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(484.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:17
Emneord:Flomberegning / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Nordland / Skjervo / Vefsna
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er en oppdatering av flomberegninger som ble utført i forbindelse med NVEs flomsonekartlegging av strekninger i Vefsna og Skjerva i Nordland i 2004. Det er utført flomberegning for tre delprosjekt i Vefsna og Skjerva. Flomvannføringer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for elleve punkter i vassdragene. Beregningen er basert på data fra de mange vannføringsstasjonene som er eller har vært i drift i Vefsnvassdraget og nærliggende vassdrag
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_17.pdf