Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skog som vern mot skred - juridisk betenkning
Ansvar:redaktør: Rune Nordrum ; forfattere: Rune Nordrum ... [et al.]
Forfatter:Nordrum, Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:31 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1794-0 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2018:100
Emneord:Juridiske forhold / Skog / Skredfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Rune Nordrum, Bente Ågren Høegh, Roar Skuterud og Odd Are Jensen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten ser på muligheter og begrensninger i dagens regelverk for å sikre skogens vernende funksjon mot skred og annen naturfare. Gruppa har flere
forslag til videre arbeid
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_100.pdf