Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomtiltaksutvalget, delrapport 2. Andre tunneler i Glomma og Lågen
Ansvar:Torgeir Johnson
Forfatter:Johnson, Torgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:13 s. + vedlegg
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 1996:31
Emneord:Flomavledning / Kostnader / Tunnel
Geografiske emneord:Glomma / Lågen
Innhold:Berdal Strømmes beregninger viser at basiskostnadene for tunnelprosjektene ligger litt høyere enn SINTEFs grovestimat. Med nøyere vurdering av sikringskostnadene og trasèvalg samt alle påslag blir imidlertid totalkostnadene betydelig høyere enn SINTEFs overslag. Billigste alternativ på strekningen Mjøsa - Oslo er beregnet til 3.1. milliard kroner med en usikkerhet på +/- 40 %. Ingen av tunnelprosjektene kan tenkes å utløse noe kraftverkprosjekt uten at samfunnet går inn med betydelig subsidiering. En må videre anta at en overføring av Glommavann til Mjøsa og derfra videre til Oslofjorden vil bli et meget vanskelig og kontroversielt miljøspørsmål.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_31.pdf