Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skog som vern mot naturfarer : kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN)
Ansvar:redaktør: Rune Nordrum ; forfattere: Rune Nordrum ... [et al.]
Forfatter:Nordrum, Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:53 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2037-7 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:20
Emneord:Bledning / Flom / Naturfare / Skogbruk / Skred / Vernskog
Geografiske emneord:Norge
Note:Engelsk parallelltittel: Forest as protection against natural hazard - Classification of knowledge and adaption to the classification system of Nature in Norway (NiN)
Forfattere: Rune Nordrum, Odd Are Jensen, Arild Lindgaard og Jan Erik Nilsen
Har engelsk sammendrag
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer forslag til enhetlig beskrivelse av de egenskapene ved skog som har vesentlig betydning for skogens funksjon som vern mot naturfarer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_20.pdf