Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kartlegging av internt kontrollsystem for miljø og landskap
Ansvar:redaktør: Matilde Anker ; forfatter: Matilde Anker og Vebjørn Schiager
Forfatter:Anker, Matilde / forf.: Schiager, Vebjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:17 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2235-7 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:24
Emneord:Energianlegg / IK-energi / Internkontrollsystem / Landskap / Miljø / Regelverk / Styrende dokumenter
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Internkontroll er et viktig redskap og hjelpemiddel for konsesjonærer, for å sikre at de planlegger, etablerer og drifter energianlegg i tråd med krav som er pålagt dem. Det forventes at konsesjonærene har rutiner for systematisk evaluering og forbedring av eget internkontrollsystem. Det betyr at konsesjonæren selv må gjennomgå systemet og sikre at det er oppdatert i forhold til endringer i virksomheten, regelverk, forutsetninger og utfordringer/ risikoforhold ved anleggene. Det må også kontrolleres at systemet blir praktisert i alle ledd. Kravene til internkontroll skal også bidra til at NVE som tilsynsmyndighet får et bedre grunnlag for å føre systematisk tilsyn med virksomhetene.

Kartleggingen viser at av 69 konsesjonærer er det bare 40 % (28 konsesjonærer) som har innført og praktiserer IK-energi, mens 45 % ikke har det, og 15 % er usikre. IK-energi ble innført 1. januar 2019, og NVE mener det derfor ikke er godt nok at det kun er 28 konsesjonærer som faktisk har etterlevd dette kravet. Av de 28 som har innført IK-energi ser vi også at det er en del som ikke har oversikt over relevante vedtak for det enkelte anlegg, og at kartlegging og vurdering av risikoforhold ikke er godt nok gjennomført. Dette på tross av at 55 konsesjonærer (81 %) av de som svarte på undersøkelsen, svarer at de har tilgang på relevant kompetanse for å ivareta kravene knyttet til miljø og landskap.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_24.pdf