Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energiintensiv industri : en beskrivelse og økonomisk analyse av energiintensiv industri i Norge
Ansvar:redaktør: Dag Spilde ; forfattere: Sigrid Hendriks Moe, Hanne Birgitte Laird
Forfatter:Moe, Sigrid Hendriks / Laird, Hanne Birgitte / red.: Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:65 s. - ill. (noen kol.), diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-0939-6 / 1501-2832
Klassenummer:338.45:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:69
Emneord:Energibruk / Energiintensitet / Industri
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet (Miljødir) ønsker med denne rapporten å gi en grundig beskrivelse av energiintensiv industri i Norge. Energiintensiv industri omfatter de mest energiintensive næringene i norsk industri, avgrenset til treforedling, kjemiske råvarer, mineralsk industri og metallindustrien. Energiintensiv industri står for en høy andel av energi- og kraftbruken i Fastlands-Norge og slipper ut store mengder klimagasser. God kunnskap om disse næringene er derfor av stor betydning for kraftsystemet i Norge og for å kunne redusere norske klimagassutslipp. Fokuset i rapporten vil derfor være på energi-/kraftbruk og klimagassutslipp til bedriftene innenfor energiintensiv industri og kostnader knyttet til dette
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_69.pdf