Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Registrering av ras og erosjonsskader rundt Byglands- og Åraksfjorden
Ansvar:Hild Andreassen og Jacob Gjerde
Forfatter:Andreassen, Hild / Gjerde, Jacob
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:69 s. + vedlegg - ill., foto, kart
Klassenummer:556.53
Serie:NVE Rapport ; 1996:32
Emneord:Erosjon / Otravassdraget / Ras
Note:Rapporten er i en ringperm
Eneste eksemplar: IKKE TIL UTLÅN
Innhold:Byglands- og Åraksfjorden ligger i Bygland kommune, Aust-Agder. I forbindelse med vurdering av fornyelse av 1912-konsesjonen i deler av Otravassdraget, ble det på grunnlag av en muntlig avtale mellom NVE og Otteraaens Brugseierforening utført registrering av ras og erosjonsskader rundt Byglands- og Åraksfjorden høsten 1995. Registreringsarbeidet ble utført i samarbeid med grunneierne og i forståelse med Otteraaens Brugseierforening. Registreringene består av en kort beskrivelse av skadeomfang og forslag til sikring. Videre er registreringene avmerket på kart i 1:5000 ofte sammen med profiler og fotografier.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_32.pdf