Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forbislipping ved små vannkraftverk
Ansvar:Knut E. Norén og Ivar K. Elstad
Forfatter:Norén, Knut E. / Elstad, Ivar K.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:17 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0661-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.2:556.18 / 621.311.2:627.88
Serie:NVE Rapport ; 2008:5
Emneord:Fiskevandring / Miljøeffekter / Små vannkraftanlegg / Småkraftverk / Vannføringsendringer
Innhold:Sammendrag: NVE har satt fokus på problematikken rundt minstevannsføring og
forbislipping av vann i den relativt store mengden av småkraftverk som bygges.
Denne veilederen beskriver krav til forbislipping forbi kraftverket, og beskriver mulige
løsninger på hvordan en slik forbislipping kan utføres. Kravene og utstyret vil variere
for hvert enkelt kraftverk, og må tilpasses i samråd med NVE. Målsetningen her er å
få frem gode forslag til utforming av forbislippingsanlegg som reduserer
miljøeffektene til et akseptabelt nivå, samtidig som kostnadene ikke skal bli for store.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_05.pdf