Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2017 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; forfattere: Jomar Bergheim ... [et al.] ; kart: Julio Sepulveda Pereira
Forfatter:Bergheim, Jomar / red.: Haugum, Anne / illustr.: Pereira, Julio Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:37 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1719-3 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2017"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:65
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Jomar Bergheim, Anders Bjordal, Siss-May Edvardsen, Ivar Fivelstad, Roar Morten Gartland, Grethe Helgås, Jan Eirik Hønsi, Odd-Arne Haarseth, Svein Arne Jerstad, Ingeborg Johnsen, Mads Johnsen, Jan Langsethagen, Tore Leirvik, Yngve Midtun, Odd-Arne Mikkelsen, Anders Muldsvor, Camilla A. Nestegard, Vebjørn Opdahl, Paul C. Røhr, Joar Skauge, Eirik Traae og Svein Arne Vågane
Innhold:Sammendrag: I 2017 brukte NVE om lag 254 millioner kroner til sikringstiltak mot flom
og skred og til miljøtiltak langs vassdrag. 43 tiltak er beskrevet i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_65.pdf