Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftsituasjonen : 2. kvartal 2004
Ansvar:Redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Erik Holmqvist ... [et al.]
Forfatter:Holmqvist, Erik / red.: Johnsen, Tor Arnt / Spjeldnæs, Nils / Thørud, Kari Ekelund / Lund, Per Tore Jensen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:66 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0516-4 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.31(48)
Serie:NVE Rapport ; 2004:15
Emneord:Elektrisk kraft / Kraftforbruk / Krafthandel / Kraftproduksjon / Magasiner / Priser / Tilsig
Note:Sammendrag: Ved inngangen til andre kvartal i år var det 6 TWh mer vann i de
norske og svenske magasinene enn året før. Ved utgangen av kvartalet var det
imidlertid bare 0,5 TWh mer vann i norske og svenske magasiner enn ett år tidligere.
Dette skyldes i hovedsak at tilsigene i Norge og Sverige i andre kvartal i år var 5,6
TWh lavere enn i andre kvartal i fjor. Samlet forbruk i Norge og Sverige er på samme
nivå som i fjor, mens den svenske kjernekraftproduksjonen i andre kvartal var 3,1
TWh høyere enn i fjor. Mesteparten av denne produksjonsøkningen har gått til økt
svensk eksport. For Norges vedkommende økte imidlertid nettoimport av elektrisk
kraft fra 3,2 TWh i andre kvartal i fjor til 3,4 TWh i andre kvartal i år. Norges
samlede forbruk av elektrisk kraft de siste 12 måneder har vært 118,7 TWh. Det er
1,3 prosent høyere enn for ett år siden, men likevel 0,8 TWh lavere enn midlere års
produksjonsevne for det norske kraftsystemet. For alle forbrukskategorier er
forbruket på vei opp fra det lave nivået forbruket hadde etter perioden med tørt
vær og høye priser vinteren 2002/2003. Norden som helhet økte kraftimporten med
0,6 TWh fra første til andre kvartal i år. Samlet var Nordens import i andre kvartal
3,8 TWh, og det er en nedgang på 0,5 fra samme periode i fjor. Import fra Polen og
Russland står alene for 3,3 TWh, eller nær 90 prosent av Nordens netto import.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_15.pdf