Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Lokal og regional flomfrekvensanalyse
Ansvar:forfattere: Kolbjørn Engeland ... [et al.]
Forfatter:Engeland, Kolbjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:90 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2014-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.04(481)
Serie:NVE Rapport ; 2020:10
Emneord:Flomdata / Flomfrekvensanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Kolbjørn Engeland, Per Glad, Byman Hikanyona Hamududu, Hong Li,
Trond Reitan og Seija Maria Stenius
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Robuste og pålitelige beregninger av dimensjonerende flom er grunnlaget for å sikre samfunnet mot flomskader. Målene med denne rapporten er å anbefale metoder for å beregne dimensjonerende flom basert på lokale flomdata samt å utvikle ligninger for å beregne medianflom, vekstkurve og forholdstallet mellom kulminasjonsflom og døgnmiddelflom i umålte felt, evaluere de prediktive
egenskapene, samt å sammenligne med eksisterende metoder. Det er tatt i bruk Bayesianske metoder som gjør det mulig å kvantifisere usikkerhet i flomberegninger. Resultatene oppsummeres i anbefalinger av hvordan dimensjonerende flom bør beregnes avhengig av tilgjengelige data
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_10.pdf