Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Delprosjekt Sunndalsøra : flomsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; vannlinje: Kjartan Orvedal ; kart: Camilla Meidell Roald
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:34 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2013:67
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Driva / Grøa / Sunndal kommune
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Feil ISSN oppgitt i dokumentet (ISSN 1504-5161)
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Driva, fra utløp i fjorden til enden av boligfelt på Grøa. Denne rapporten erstatter flomsonekart delprosjekt
Sunndalsøra, nr 1/2000 og er en ajourføring av flom-, flomvannstands og
flomsoneberegninger på den aktuelle strekningen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_67.pdf