Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kommunikasjonsløsninger for sanntidsdata av strømforbruket
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfattere: Lars Henrik Haug
Forfatter:Haug, Lars Henrik / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1727-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:70
Emneord:AMS / Forbrukeratferd / Kommunikasjon / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag:I denne rapporten gis en oversikt over mulige kommunikasjonsløsninger for eksterne grensesnitt som er under utvikling og tilpasset de nye smarte
elektrisitetsmålerne og etableringen av AMS
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_70.pdf