Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021-2040 : forsterket klimapolitikk påvirker kraftprisene
Ansvar:prosjektleder: Ingrid E. Haukeli ; redaktør: Ingrid Ueland
Forfatter:Haukeli, Ingrid E.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:66 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2161-9 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.001"2021/2040"(4)
Serie:NVE Rapport ; 2021:29
Emneord:Fleksibilitet / Forbruksfremskriving / Kraftmarked / Kraftmarkedsanalyse / Kraftpris / Produksjonsfremskriving
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Henriette Birkelund, Fredrik Arnesen, Jarand Hole, Dag Spilde,
Silje Jelsness, Frida H. Aulie og Ingrid E. Haukeli
Har bibliografi

Innhold:Sammendrag: Vi er i en tid med store omstillinger i energisystemet i Europa. Bare det siste året har det skjedd endringer som trolig vil ha betydning for kraftsystemet og kraftprisene på lang sikt. EU har besluttet å oppjustere utslippsmålene for 2030
og lagt fram forslag til endringer i regelverk for å få dette til. Dette har allerede
bidratt til å heve CO2-prisen betydelig, og gitt tydelige utslag i kraftprisene i
Norge det siste året.

Analysen vår peker mot at vi kan forvente høyere kraftpriser i Norge framover
enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker og at vi forventer en vedvarende høy CO2-pris i årene framover. Kraftprisene øker mot 2030, men faller på lenger sikt i takt med at den fornybare produksjonen i Europa øker.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
3.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
4.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_29.pdf