Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2007 : beskrivelse av utførte anlegg : økonomisk oversikt
Ansvar:redaktør: Hanne Marthe Østvold ; forfattere: Roar Øvre ... [et al.]
Forfatter:Øvre, Roar / red.: Østvold, Hanne Marthe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:79 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0666-1 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2007"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2008:10
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Roar Øvre, Eirik Traae, Mads Johnsen, Inge Lavold, Knut Aune Hoseth
og Tharan Fergus
Innhold:Sammendrag: I 2007 brukte NVE ca. 124 mill. kroner til sikrings- og miljøtiltak langs
vassdrag. 61 anlegg er omtalt i rapporten. Enkelte av anleggene blir utført over
flere år. NVE fikk 146 nye meldinger fra grunneiere, kommuner eller andre om
behov for bistand til tiltak.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_10.pdf