Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Gudbrandsdalslågen : sedimentkilder og sedimenttransport som bakgrunn for tiltak i forvaltningsplanen
Ansvar:forfattere: Jim Bogen ... [et al.]
Forfatter:Bogen, Jim
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016.- rev. utg.
Omfang:145 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1542-7 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.051/.053(282.248.34)
Serie:NVE Rapport ; 2016:89
Emneord:Erosjon / Sedimentasjon / Sedimenttransport
Geografiske emneord:Gudbrandsdalslågen / Oppland
Note:Forfattere: Jim Bogen, Truls E. Bønsnes, Agnès Moquet-Stenback, Mengzhen Xu og Margrethe C. Elster
Rapporten ble revidert i 2017
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten analyserer og kartlegger erosjon og sedimenttilførsel
fra de viktigste kildene innenfor Gudbrandsdalslågens nedbørfelt og undersøker virkningen på strekninger nedstrøms for tilførselsområdene som en bakgrunn for mulige tiltak. De viktigste sedimentkildene er: erosjon ved undergraving av sideskråninger, elveløpserosjon, løsmasseskred og flomskred, ravine – erosjon og breerosjon. Erosjonsvolum og transport ble estimert ved lasermålinger,
flybildemålinger og analyse av sedimentkonsentrasjonen i vannprøver
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_89.pdf