Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utvikling av regional snøskredvarsling : rapport fra det første året
Ansvar:forfatter: Rune V. Engeset ... [et al.]
Forfatter:Engeset, Rune Verpe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:67, [14] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0762-0 / 1501-2832
Klassenummer:551.578.4:351.78(481-3)
Serie:NVE Rapport ; 2011:12
Emneord:Laviner / Regional planlegging / Snøskred / Varslingsrutiner
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Rune V. Engeset, Julie Bjørlien, Ragnar Ekker, Tore Humstad, Christian
Jaedicke, Kalle Kronholm, Karsten Müller, Birgit Rustad, Ivar Seierstad, Dagrun V.
Schuler og Andrea Taurisano
Har bibliografi
Innhold:Innhold: Rapporten oppsummerer resulter og erfaringer fra det første året av
utviklingen av regional snøskredvarsling i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom
NVE, met.no, Vegvesenet, Jernbaneverket og NGI. Det er det første året:
1)utviklet vær- og snøindekser, samt testet ulike snømodeller til bruk i varsling,
2)utviklet en første standard for observasjoner for varslingen og gjennomført
kursing av observatører, 3)laget et pilotsystem for innrapportering, lagring og
visning av feltobservasjoner, 4)utstedt snøskredvarsel 44 dager (ukentlig mandag
og torsdag) for fem testområder vinteren 2010-2011, 5)laget en portal med data
og funksjonalitet for utvikling av varslingen, 6)testet ut værdata til forbedring av
varslingen og 7)etablert samarbeid med ulike interessenter i testområdene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_12.pdf