Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Pilotstudie: snøskredfarekartlegging med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale ) : FoU-prosjekt 81072 : klassifisering av snøskredterreng for trygg ferdsel
Ansvar:forfattere: Birgit K. Rustad ... [et al.]
Forfatter:Rustad, Birgit Katrine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:32 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0969- (feil) / 1501-2832
Klassenummer:551.578.4.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:21
Emneord:Kartlegging / Skredfare / Skredterreng / Snøskred
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Birgit K. Rustad, Bjørn E. Lytskjold, Markus Landrø, Ivar O. Peereboom, Grant Statham og Rune V. Engeset
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten oppsummerer resultater og erfaringer fra FoU-prosjekt
81072 Pilotstudie: Kartlegging av snøskredterreng med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Det er i løpet av prosjektperioden: • Oversatt og testet ATES’ tekniske modell i Norge. • Utviklet en foreløpig mal for hvordan snøskredterrengklassifisering kan gjennomføres i Norge. • Gjennomført snøskredterrengklassifisering for noen utvalgte populære toppturfjell i Troms, Romsdalen og Hurrungane. • Opprettet kontakt med mulige formidlere av kartlagt
terreng i Romsdalen og Tromsø. • ATES brukes som et HMS-tiltak for NVE sine
snøskredobservatører. • Holdt en workshop mai 2013 på Turtagrø om ATES
klassifisering i Norge. • Initiert samarbeid mellom andre europeiske brukere av ATES, der i blant Sverige. Initiert samarbeid om mulig samkjøring av ATES
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_21.pdf