Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Gass i Norge
Ansvar:redaktør: Birger Bergesen ; forfattere: Pål Tore Svendsen, Asle Selfors
Forfatter:Selfors, Asle / red.: Bergesen, Birger / Svendsen, Pål Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:iii, 57 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0508-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.6.02/.03(481) / 661.71.002.71(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:10
Emneord:Gasskraft / Gassmarked / Lønnsomhetsberegninger / Transport
Geografiske emneord:Norge
Note:Undertittel på omslag: Vurderinger av alternative løsninger for fremføring av gass
til innenlandske brukere
Har bibliografi
Sammendrag: Status for bruk av naturgass innenlands beskrives. Kostnadene ved
transport av naturgass i rør eller i form av LNG eller CNG beskrives, både på generelt
grunnlag og anvendt på aktuelle utbyggingsløsninger. Det er beregnet prisnivåer på
rørgass, LNG og CNG, samt for alternative energibærere. Et gassrør til Grenland vil
kunne forenkle transporten av energi og råvarer til industrien i Grenlandsområdet.
NVEs konklusjon er at både kombirør (rør for transport av både metan, etan og LPG)
og tørrgassrør er ulønnsomme gitt dagens markedspotensial og betalingsvillighet.
Prosjektøkonomisk gir et kombirør en negativ nåverdi i størrelsesorden 2 milliarder
kroner, mens samfunnsøkonomisk nåverdi blir i størrelsesorden minus 1,5 milliarder
kroner. Transportkostnader, markedsforhold og øvrige egenskaper ved
LNG-løsninger har vist seg å gjøre LNG kostbart som forsyningsalternativ for
prosessindustrien i Grenland, mens CNG har potensial til å kunne bli det beste
alternativet for tørrgasstransport til Grenland ved dagens volumer. LNG fra
Zeebrugge kan gi konkurransedyktige forsyningsløsninger i en Sørlig skipsrute. LNG
fra Snøhvit kan gi konkurransedyktige forsyningsløsninger i en Nordlig skipsrute. En
forutsetning for å være konkurransedyktig er at en evner å prisdifferensiere mellom
gasskjøperne.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_10.pdf