Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kartlegging av bruk og nytte av toveiskommunikasjon : resultater fra spørreundersøkelser juni 2002 og mai 2004
Ansvar:redaktør Asle Tjeldflåt ; forfattere Christian Johan Giswold, Arne Johnsen-Solløs, Asle Tjeldflåt, Lisbeth Anita Vingås
Forfatter:Tjeldflåt, Asle / Giswold, Christian Johan / medf.: Vingås, Lisbeth Anita / Johnsen-Solløs, Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:83 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0515-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:621.398(481) / 338.47:621.31(481) / 654:621.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:14
Emneord:Brukerundersøkelser / Kommunikasjonsteknologi / Tariffer / Toveiskommunikasjon
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Kartlegging av bruk og nytte av toveiskommunikasjon i Norge
Sammendrag: Denne rapporten inneholder resultatene fra NVEs prosjekt ”Kartlegging
av bruk og nytte av toveiskommunikasjon”. Toveiskommunikasjon (TVK) er teknologi
som muliggjør direkte kommunikasjon mellom kundens måler/terminal og
nettselskapet, og dermed gjør det mulig med automatisk utveksling av energirelatert
informasjon mellom kundens måler/terminal og nettselskapet. Det ble i prosjektet
gjennomført en spørreundersøkelse hos samtlige nettselskap og kraftleverandører
sommeren 2002, og en intervjurunde hos utvalgte konsesjonærer høsten 2002.
Resultatene fra spørreundersøkelsen og intervjurunden er presentert i denne
rapporten, og viser utbredelsen av TVK per juni 2002 samt bruk av tidsvariable
tariffer/priser og/eller laststyring der TVK er tilgjengelig. For å se på utviklingen de
siste to årene sendte NVE i mai 2004 ut spørreskjema som skulle besvares av de
nettselskap hvor det har skjedd vesentlige endringer i status med hensyn til bruk
av TVK.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_14.pdf